Naprężenia w zakresie sprężystym

W dokumencie tym zawarto opis kroków, które należy wykonać w celu rozwiązania prostego zadania polegającego na wyznaczeniu stanu odkształcenia i naprężenia w ciele obciążonym siłami zewnętrznymi (obciążenie ciągłe 100 MN/m2 poziomo i 1 MN/m2 pionowo). Moduł Younga wynosi 200 000 MPa, liczba Poissona 0.2.

Stworzenie i rozwiązanie takiego zadania w programie NuscaS jest prostą metodą zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez program.

Definicja zadania wraz z wynikami obliczeń znajduje się w katalogu examples\stress . Po własnoręcznym zdefiniowaniu zadania można porównać je z dostarczonym przykładem (uruchamiając np. drugą kopię nuscas.exe i otwierając plik z rozszerzeniem NSC).

Więcej szczegółów na temat modułu obliczeniowego odpowiedzialnego za wyznaczanie przemieszczeń, odkształceń i naprężeń można znaleźć tutaj.

Rozwiązanie zadania składać się będzie z następujących etapów:

  1. Preprocessing
  2. Wykonanie obliczeń
  3. Wizualizacja wyników

W wyniku rozwiązania powinno się otrzymać deformację siatki pokazaną poniżej (przemieszczenia są zwielokrotnione)Przykład - przepływ ciepła |
Spis treści


    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13