Rozdzielanie obszarów

Do rozdzielania obszarów służy programu separate.exe. Znajduje się on w katalogu z plikami wykonywalnymi NuscaS-a. Można ten program zarejestrować w Narzędzia tak by był dostępny z okna programu NuscaS.

Program ten realizuje dublowanie węzłów na brzegach między dwoma obszarami. Jest to wymagane przy wprowadzaniu warunku IV rodzaju (w obliczeniach cieplnych) realizującego przepływ ciepła przez warstwę rozdzielającą oraz przy modelowaniu oddziaływań mechanicznych np.: forma-odlew.

Jak rozdzielić obszary

  1. Uruchom program separate.exe.


  2. Wczytaj siatkę. Jeżeli ma ona jakieś nie rozdzielone obszary to na liście Obszary nierozdzielone pojawią się parami obszary, które możesz rozdzielić. Gdy obszary nie mają swoich nazw zostaną one wygenerowane na podstawie ich numerów, tj. obszar bez nazwy o numerze 3 na liście pojawi się jako "Obszar 3".


    Zaznaczając pary obszarów na listach i naciskając [>] (dodaj zaznaczone), [>>] (dodaj wszystkie), [<] (usuń zaznaczone) oraz [<<] (usuń wszytkie) możesz dowolnie manipulować pozycjami na liście Obszary do rozdzielenia.
  3. Gdy uznasz, że lista jest gotowa (i zawiera przynajmniej jedną pozycję) użyj [Start].
  4. Zapisz siatkę pod dowolną nazwą. Możesz wczytać kolejną siatkę lub zamknąć program używając [Anuluj].
  5. Chcąc obejrzeć wynik pracy programu otwórz siatkę w programie NuscaS. We właściwościach siatki włącz Numery węzłów. Na ekranie pojawią się numery wezłów. Na brzegach rozdzielonych obszarów węzły będą miały wielokrotną numerację (zależne od liczby stykających się obszarów). Numery mogą na siebie "nachodzić". Manipulując wyświetlaniem obszarów możesz obejrzeć efekt rozdzielania.


Jako przykład zostały tu użyte siatki zawarte w examples/ht_1 i examples/ht_2.

Spis treści


Grzegorz Szwarc
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13