Przewodzenie ciepła

Charakterystyka modułu obliczeniowego

Moduł rozwiązuje zadania metodą elementów skończonych oparte o równanie niestacjonarnego przepływu ciepła.

Dostępne elementy skończne:
 • trójkąty z aproksymacją liniową
 • czworokąty z aproksymacją quasi-liniową
Dostępne schematy całkowania po czasie
 • wsteczny schemat Eulera
Dostępne warunki brzegowe:
 • pierwszego rodzaju (Dirichleta) - stała temperatura na brzegu,
 • drugiego rodzaju (Neumana) - stały strumień na brzegu,
 • trzeciego rodzaju (Newtona) - wymiana ciepła z otoczeniem,
 • warunek czwartego rodzaju (ciągłości) - wymiana ciepła z innym obszarem poprzez warstwę rozdzielającą.
Dostępne typy obszarów:
 1. Jeden typ obszaru. Wymagane własności materiałowe:
  • gęstość [kg/m3]
  • ciepło właściwe [J/(kg*K)]
  • współczynnik przewodności cieplnej [W/(m*K)]
Warunki początkowe:
 • wymagane jest podanie temperatur początkowych obszarów
Otrzymywane wyniki
 • pola temperatury
Rozwiązywanie układu równań:
 • metoda iteracyjną - sprzężonych gradientów (CG) z wykorzystaniem diagonalnego poprawienia uwarunkowania wstępnego
Dodatkowe parametry procesu:
 • krok czasu dla obliczeń
 • liczba kroków czasu
 • zapis wyników z zadanym interwałem

Spis treści


Grzegorz Szwarc
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13