Dodawanie modułów użytkownika

Funkcjonalność systemu NuscasS można rozszerzyć na kilka sposobów:

 1. Tworząc nowe moduły obliczeniowe (solwery).
  Aby program obliczeniowy mogł współpracować z programem Nuscas, musi spełniać pewne warunki. Po pierwsze, powinien korzystać z plików wejściowych zapisanych w odpowiednim formacie. Powinna istnieć możliwość uruchomienia go przez interfejs automatyzacji OLE. W ten właśnie sposób Nuscas odpytuje programy obliczeniowe o różne informacje (m.in. o szczegóły dotyczące typów rozwiązywanych zadań) oraz rozpoczyna obliczenia. Nowy solwer należy zarejestrować.
 2. Implementując inne metody generowania siatek 2D.
  Aktualnie dostarczany jest jedynie generator siatek niestrukturalnych bazujący na metodzie quadtree. Wykorzystujący inną metodę generator zaimplementowany przez użytkownika powinien korzystać z plików geometrii, parametrów podziału oraz zapisywać wynikową siatkę w przyjętym formacie. Musi być wywoływalny za pomocą automatyzacji OLE. Podabnie jak w przypadku modułów obliczeniowych, nowy generator powinien być zarejestrowany przed użyciem.
 3. Tworząc generatory siatek wyspecjalizowane dla obszarów o określonych kształtach.
  Dla obszarów o ustalonym kształcie użycie generatora specjalizowanego może być korzystniejsze od wykorzystania ogólnego generatora siatek niestrukturalnych. Galeria siatek jest miejscem, gdzie tego typu programy mogą być podłączone.
 4. Dodając nowe narzędzia.
  Dowolne programy mogą zostać podpięte pod menu Narzędzia.

Tworzenie nowych solwerów i generatorów siatek wymaga znajomości bardziej szczegółowych informacji. Można uzyskać je pisząc na ten ten adres.


Spis treści

  
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13