NuscaS

NuscaS jest systemem ułatwiającym korzystanie z metody elementów skończonych. W jego skład wchodzi główny program NuscaS, generatory siatek elementów skończonych, solwery (moduły obliczeniowe) oraz zewnętrzne narzędzia.

Jest systemem otwartym. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzenie jego funkcjonalności przez zaimplementowanie nowych generatorów siatek, modułów obliczeniowych czy narzędzi, spełniajacych pewne warunki zapewniające ich współpracę z Nuscasem.

Spis treści

  1. Wprowadzenie
  2. DEMO - tu można znaleźć wersję demonstracyjną (ograniczenie do 2000 węzłów w siatce). UPDATE
  3. Instalacja - czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z programu
  4. Krok po kroku - proste przykłady prowadzą użytkownika przez poszczególne etapy definiowania i rozwiązywania zadania oraz wizualizacji wyników obliczeń
  5. Moduły obliczeniowe
  6. Narzędzia
  7. Przykładowe zadania
  8. Rozszerzanie funkcjonalności systemu przez użytkownika.
  9. Autorzy.

Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13